Stabilność tkanki miękkiej i utrzymanie kości brzeżnej

DENTSPLY Implants sound scienceUzyskanie pięknego i naturalnego wyglądu u pacjentów z wszczepianymi implantami wymaga trwałości biologicznej — trwałej harmonii pomiędzy kością brzeżną i tkankami miękkimi.

Harmonia ta występuje, gdy wszystkie elementy systemu implantów, czyli kształt implantu, jego powierzchnia oraz połączenie łącznika, współpracują z mechanizmami biologicznymi.

Jednak osiągnięcie trwałości biologicznej wymaga czasu.

Dzięki dalszym poszukiwaniom i próbie sprostania wyzwaniom na podstawie solidnych badań możemy dostarczyć dowodów na trwałość biologiczną, co zapewnia optymalne wyniki leczenia implantami stomatologicznymi.

Streszczenia badań prospektywnych, obejmujących okres 5 lat i uwzględniających poziomy zachowania kości po zastosowaniu implantów OsseoSpeed, od założenia implantu do jego obciążania, potwierdzają´ stabilność tkanki miękkiej i średnią redukcję kości na poziomie zaledwie 0,3 mm.

Stale prowadzimy obserwacje, ponieważ przykładamy wagę do solidnych badań, które pozwolą zapewnić trwałość biologiczną, możliwość jedzenia, mówienia i uśmiechania się bez obaw. To dla nas bardzo ważne.

Długoczasowe utrzymanie kości brzeżnej

DENTSPLY Implants 98 percent survival rate

W 1986 roku opublikowano artykuł opisujący zmianę kształtu marginesu
kostnego w leczeniu implantologicznym. Dane wykazały, że największa
redukcja kości brzeżnej występuje we wczesnej fazie gojenia i przed upływem
pierwszego roku funkcjonowania. Proces zmiany kształtu kości brzeżnej
stabilizuje się na poziomie około 1,5 mm po upływie 5 lat — wyniki stały się
przyjętą normą oceny zmiany kształtu marginesu kostnego*.
Aby lepiej to zrozumieć, musimy systematycznie śledzić literaturę i recenzje
w celu odnalezienia informacji o skuteczności systemu ASTRA TECH
Implant System w odniesieniu do zachowania kości i zmiany jej kształtu. 

Liczne badania wskazują, że poziom kości wokół implantów OsseoSpeed utrzymuje się znacznie powyżej normy nawet po upływie 5 lat eksploatacji**. 

 

Zachowanie kości brzeżnej dzięki zastosowaniu systemu ASTRA TECH Implant SystemDENTSPLY Implants sound science 03 reduced bone
DENTSPLY Implants Bone level graph

Kryteria wyszukiwania

  • Badania prospektywne publikowane w recenzowanych magazynach 
  • Badania kohortowe (co najmniej 10 pacjentów, obserwacja przez co najmniej 1 rok po obciążeniu) 
  • Standardowa procedura (bez augmentacji kości i natychmiastowego umieszczania w zębodole po ekstrakcji) 
  • Oceny zachowania kości brzeżnej dokonywane od czasu założenia i/lub obciążania implantu 

Ważne odkrycia

  • Dane z 17 artykułów wykazały średnią redukcję poziomu kości wynoszącą 0,3 mm w okresie od założenia implantu do upływu 5 lat od założenia. 
  • Dane z 62 artykułów wykazały średnią redukcję poziomu kości wynoszącą 0,3 mm, 1 rok po obciążeniu implantu. Pozostała ona stabilna przez 5 lat. 
  • Ogólny wskaźnik utrzymania implantów wyniósł ponad 98% 

Badania przeprowadzono w instytucjach edukacyjnych oraz w prywatnych gabinetach specjalistów i lekarzy ogólnych. 

 

* Norma standardowa (utrata kości wynosząca mniej niż 1 mm w pierwszym roku od obciążenia i mniej niż 0,2 mm w kolejnych latach, stabilizacja na poziomie -1,5 mm po 5 latach obciążenia) zgodnie z: Albrektsson T. i inni, Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1(1):11–25; Albrektsson T. i Zarb G.A., Int J Prosthodont 1993;6(2):95–105; Roos J. i inni, Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4):504–514.

** Wynik systemu implantów ASTRA TECH Implant System w oparciu o dane radiologiczne zamieszczone w ponad 62 artykułach (opublikowanych w języku angielskim w recenzowanych czasopismach naukowych), uzyskane na podstawie badań kohortowych obejmujących co najmniej 10 pacjentów poddanych standardowym procedurom chirurgicznym i badanych przez minimum rok od chwili obciążenia. Przegląd literatury z września 2014 roku.

A successful implant system must be determined by several interdependent features working together.

 

View the scientific review on Marginal bone maintenance and ASTRA TECH Implant System™.

 
049