Wszystko jest udokumentowane

System ASTRA TECH Implant System™ jest wyjątkowo dobrze udokumentowany i zapewnia niezawodne wyniki kliniczne. Dokumentacja jest dla nas integralnym i kluczowym elementem procesu rozwoju produktów.

Wykorzystanie naszych produktów implantologicznych jest dobrze udokumentowane dla szeregu wskazań klinicznych, zastosowań chirurgicznych i rozwiązań protetycznych. Dane przedstawiają wyjątkowe wyniki w zakresie skuteczności i niezawodności:

  • wysoka skuteczność implantów i ich wysokie wskaźniki przetrwania;
  • zachowanie poziomów brzegu kostnego (tzn. resorpcja poziomu brzegu kostnego nie występuje lub jest ograniczona);
  • zdrowe tkanki miękkie otaczające implant;
  • taki sam optymalny wynik kliniczny w przypadku procedur chirurgicznych jednostopniowych, jak i dwustopniowych;
  • przewidywalne rezultaty dla protokołów wczesnego i natychmiastowego obciążenia.

Ciągłe badania kliniczne i prace rozwojowe nad produktami skoncentrowane są na bardziej wymagających i zaawansowanych sytuacjach, a także na alternatywnych protokołach mających zapewnić pacjentom większy komfort w czasie leczenia. Te starania są wspierane przez ważne informacje, które uzyskujemy z badań przedklinicznych in vitro i in vivo.

Wyniki i dokumentacje naszych badań są publikowane w naukowych czasopismach recenzowanych oraz streszczane w naszych zbiorach Recenzje naukowe oraz Streszczenia dokumentacji.

049