Opcje przykręcane

dla systemu ASTRA TECH Implant System™

W przypadku uzupełnień przykręcanych dostępne są łączniki dla wszystkich zastosowań. Procedura Cresco™ zapewnia pasywne dopasowanie między implantami a uzupełnieniem.

 Przegląd pełnyWskazania i przeznaczenie

  • Częściowe lub całkowite bezzębie
  • Do odcinków przednich i tylnych

Cechy

  • Różne wysokości
  • Samonaprowadzający się stożek o nachyleniu 11° — połączenie Conical Seal Design™
  • UniAbutmentRóżne kształty stożka połączenia szczytowego

Zalety

  • Kontrola tkanki miękkiej
  • Łatwość obsługi
  • Zapewnia elastyczność w sytuacji klinicznej, w której implanty nie są ustawione równolegle 
ASTRA TECH Implant System web
049