Niezależna weryfikacja jakości

Jako producent i dostawca urządzeń medycznych działamy zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. Zachowujemy zgodność z dyrektywą UE dotyczącą wyrobów medycznych (MDD 93/42/EWG i 2007/47/WE) — a także jej odpowiednikami w Kanadzie, Japonii i na Tajwanie. Oznaczenie CE na naszych produktach stanowi potwierdzenie zgodności z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych.

Przestrzegamy przepisów dotyczących systemów zapewnienia jakości (21 CFR, sekcja 820) ustalonych przez Agencję Żywności i Leków (USA).

Type
Brands
OK
pdf
ISO 13485 Certificate DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH Mannheim
pdf
ISO 13485 Certificate
DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH Mannheim

ISO 13485 CMDCAS Certficate DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH Mannheim
ISO 13485 CMDCAS Certficate DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH Mannheim

pdf
ISO 14001 Certificate DENTSPLY IH AB Mölndal
pdf
ISO 14001 Certificate DENTSPLY IH AB Mölndal

DENTSPLY Implants NV Hasselt ISO 13485 Certificate 2003 and 2012
DENTSPLY Implants NV Hasselt ISO 13485 Certificate 2003+2012
DENTSPLY Implants NV Hasselt ISO 13485 Certificate 2003 and 2012
DENTSPLY Implants NV Hasselt ISO 13485 Certificate 2003+2012
049